Puppy socialisatie cursus

De puppy socialisatie cursus is bedoeld voor pups van 8 tot ongeveer 14 weken. Juist in deze periode leert een pup erg snel en is het belangrijk om de pup op een positieve en ongedwongen manier de wereld om zich heen te leren kennen. 

Wij bieden de mogelijkheid om uw pup tijdens zijn of haar ontdekkingsreis op een postieve manier en in zijn of haar eigen tempo kennis te laten maken met verschillende objecten, geluiden, mensen, dieren e.d. die de pup in het dagelijks leven zal tegenkomen. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een gediplomeerd kynologisch instructeur. 

U kunt op ieder gewenst moment instromen in de lessen. Wel graag van te voren aanmelden zodat we weten dat u komt. 

Image
Voorop staat dat uw pup op een verantwoorde manier aan zijn of haar ontdekkingsreis begint en we zullen tijdens de lessen onder meer aandacht besteden aan:
  • Socialisatie - motorische ontwikkeling
  • Samen wandelen en leren lopen aan de lijn
  • Hier komen en vrij geven
  • Basisvaardigheden: zit - af - sta
  • Leren omgaan met vreemde geluiden, objecten, mensen, dieren, etc.
  • Beheersing
  • Verzorgingshandelingen / dierenarts training

Elke les duurt ongeveer 45 minuten en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Wanneer?

De lestijden zijn op maandagochtend van 10.00 tot 10.45 uur en op de zaterdagochtend van 9.00 tot 9.45 uur. Bij veel aanmeldingen zal er een extra groep gestart worden. 

Kosten

De kosten voor 6 lessen plus een theorieles bedragen € 65,00 (losse les € 12,50).